Privacyverklaring

Menu

Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://www.transitiehuisgelderland.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Cookies
Wij maken gebruik van cookies om websiteverkeer te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Met cookies volgen wij uw internetgedrag binnen onze site. Onze Cookies zijn enkel functioneel en anoniem

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Nieuwsbriefformulier
Wij bewaren jouw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens worden bewaard binnen ons account van Mailchimp. Wanneer je jezelf via een nieuwsbrief weer afmeld voor de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres gewist uit onze administratie.

Analytics
We gebruiken Google Analytics op de bezoekers aantallen en het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden bewaard bij Google. De gegevens worden anoniem opgeslagen

Met wie we uw data delen

Wij beheren zelf jouw data en delen deze niet met derde partijen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Transitiehuis Gelderland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mvanreen@bouwmensen-apeldoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Transitiehuis Gelderland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden kunnen wij niet verwijderen.

Contactinformatie

Martien van Reen
mvanreen@bouwmensen-apeldoorn.nl
0653979409

Aanvullende informatie

De website is beveiligd met een SSL-certificaat waardoor de data over een beveiligde verbinding wordt verstuurd.