testpagina met subpagina's

Menu
Subpagina 1
subpagina 2
subpagina 3
Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoâven in de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van, iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben.

Sedert jaren vraag ik mij af, waartoe zulke dingen dienen, en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid, waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spelden, dat nooit gebeurd is, en meestal niet gebeuren kan.Als ik in mijn vak -- ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht No 37 -- aan een principaal -- een principaal is iemand die koffie verkoopt -- een opgave deed, waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou hij terstond Busselinck & Waterman nemen.

Dat zijn ook makelaars in koffie, doch hun adres behoeft ge niet te weten. Ik pas er dus wel op, dat ik geen romans schrijf, of andere valse opgaven doe. Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat mensen die zich met zoiets inlaten, gewoonlijk slecht wegkomen. Ik ben drieënveertig jaar oud, bezoek sedert twintig jaren de beurs, en kan dus voor de dag treden, als men iemand roept die ondervinding heeft. Ik heb al wat huizen zien vallen! En gewoonlijk, wanneer ik de oorzaken naging, kwam het me voor, dat die moesten gezocht worden in de verkeerde richting die aan de meesten gegeven was in hun jeugd. 

Vind de baan die past bij jouw skills

Veranderingen in de bouw: weinig vacatures, veel vacatures. Weinig werk, veel te veel werk. Van traditionele bouw naar meer duurzame bouw. Het werken in de bouw verandert snel en continu.

Wil jij ervoor zorgen dat je kunt meebewegen met al die veranderingen? Of denk je er zelfs weleens aan om van baan te veranderen? Blijf jezelf dan ontwikkelen! Niet alleen bouwtechnisch, maar ook ten aanzien van je persoonlijke vaardigheden. Maar hoe dan? En waar dan?

Ontwikkel je skills

Diploma’s, werkervaring, daar wordt meestal naar gekeken bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Echter het gaat om zoveel meer, daar weet jij als medewerker in de bouw alles van.

Met onze bouwstenen, wij noemen ze bouwtools, kijken we daarom juist naar:

  • Jouw competenties, wie ben jij en wat kun jij allemaal, dus buiten je ervaring en opleiding
  • Jouw motivatie, wat zorgt ervoor dat jij in beweging komt
  • Jouw drijfveren, wat vind jij belangrijk
  • Jouw thuissituatie, hoe ziet die eruit, dit noemen wij Levensfase Bewuste Intake.

Alle informatie uit onze bouwtools, verzamel je in jouw eigen bouw-paspoort, jouw Bouwstart (link).

Lees verderSluit

opleidingen

En dan? In jouw Bouwstart kun je zien welke skills je al hebt, maar ook waar jij mee aan de slag zou kunnen gaan. Misschien een aanvullende training of opleiding om je bouwtechnische verder te specialiseren. Of volg een training om je persoonlijke vaardigheden te verbeteren. Dit kan echt van alles zijn!

Transitiehuis Gelderland biedt jou de kans om jezelf een Leven Lang te Ontwikkelen! We hebben diverse, gratis bouwstenen ontwikkeld, waarmee je kunt onderzoeken welke vaardigheden jij hebt en wat jij daar allemaal mee zou kunnen. Maar ook maken we voor jou inzichtelijk wat je nog meer zou kunnen bereiken met bijvoorbeeld een aanvullende opleiding of training.

Tab Content #3